Verbinden Begeleiden Vernieuwen​

Marianne Geuijen Coaching & Consultancy

 

Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om het hout te slepen, het werk voor te bereiden en de taken de verdelen.
Maar leer mensen te verlangen naar de eindeloze zee.
(Antoine de Saint-Exupéry in Citadelle)

Waar kan ik van betekenis zijn?

Coaching

Soms loop je gewoon vast. Dat is niet vreemd, wel eens lastig of ongewenst. Vaak lost het zich vanzelf weer op, maar soms ook niet. 

Je valt dan misschien  terug in je oude gewoontes en patronen. Het lukt je dan niet om verder te komen. De wens is aanwezig, maar mogelijkheid en inzichten ontbreken op dat moment even. 

Als intuïtief coach help ik je graag verder in je persoonlijke en/of professionele groei. Door goed naar je te luisteren,  terug te geven wat ik voel en zo nu en dan kritische vragen te stellen en rake observaties terug te geven help ik je tot de kern van je zijn te komen, je te laten inzien wat voor jou belangrijk is of overzicht in chaos te creëren.

Graag begeleid ik je in het (her)vinden van je eigen kracht die in jou aanwezig is.

Consultancy Bedrijfsleven

Elke organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die waarde toevoegen. Bij veel organisaties ligt de focus op het behalen van winst. Toch is er bij steeds meer organisaties een verschuiving merkbaar, waarbij de aandacht gaat naar het leveren van toegevoegde waarde vanuit maatschappelijke verantwoording, milieu en voldoening bij werknemers.

Dit vraagt om waarden gestuurd leiderschap waarbij de elementen: cultuur, natuur en bedrijfsvoering in samenhang worden uitgedragen. Het resultaat is een succesvolle organisatie met een dynamisch evenwicht tussen bedrijfsbelang, belang van de medewerkers en het maatschappelijke belang, Een ‘bezielde’ organisatie leidt tot productiviteitsverhoging en innovatie die past in deze tijd.

 

 

Marianne_45

Consultancy Onderwijs

Het onderwijs is continu in beweging. Het bieden van kwalitatief goed onderwijs staat altijd voorop, maar wat dit inhoudt staat niet voor lange tijd vast. Maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen stellen schoolbesturen en docenten voor de continue opgave om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Thema’s als digitalisering, krimp, docenten tekort en passend onderwijs brengen uitdagingen met zich mee, maar bieden tegelijkertijd kansen om zaken anders en/of beter te organiseren. 

Ik ondersteun schoolbesturen bij het maken van keuzes rondom strategie, digitalisering en positionering.  

Om de kwaliteit van onderwijs te waarborgen, ondersteunen ik bij het komen tot een optimale bedrijfsvoering. Nadrukkelijk help ik u ook om ervoor te zorgen dat docenten optimaal kunnen inspelen op de talenten en (veranderende) leerbehoeften van leerlingen. 

Onderwijsontwikkeling

Als onderwijsontwikkelaar volg, signaleer, en analyseer ik ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en weet ik deze te vertalen naar toepassingen voor teams binnen de continue doorontwikkeling van het onderwijs. Ik stuur onderwijsontwikkeling aan, ik leidt, begeleidt en monitort diverse beleidsvoorbereidende (pilot)projecten.    Ik ontwikkel en verzorgt professionaliseringsactiviteiten in het ontwerpen van onderwijsontwikkeling en blended leren. Naast dat ik het aanstuur, ontwikkel ik zelf ook onderwijs. Ik ben eindverantwoordelijk voor verschillende tweedegraads lerarenopleidingen en PDG. Daarnaast bepaal ik mede de strategie en ontwikkeling voor online onderwijs. Dit houdt in dat ik betrokken ben bij de ontwikkeling van meer dan 240 online modules/trainingen die online gegeven of gevolgd worden. Ik ken de vraag in de markt en speel daar direct op in. Ik ben sparringspartner van verschillende onderwijsinstellingen in het VO-MBO-HBO-Universiteit. Daarnaast leid en begeleid ik accreditatietrajecten en optimalisatietrajecten gericht op verbetering van kwaliteit van het onderwijs.  Daarnaast ben ik actief  betrokken bij diverse landelijke netwerken en OC&W. 

Digitalisering vraagstukken

Hoe kan je met behulp van nieuwe technologieën innoveren op producten/diensten, processen en bedrijfsmatige modellen in een persoonlijke bedrijfsmatige context?
Hoe zorgt je er voor dat deze ontwikkelingen beiden niet in de weg gaan staan?

De snel veranderende digitale wereld vraagt steeds meer van organisaties. Waar ga je als organisatie wel of niet op in? Moet je iedere digitale verandering aangaan of aan je voorbij laten gaan? Digitale transformatie binnen organisatie vraagt naast systeem capaciteiten ook veel van het personeel. Hoe begeleid je jouw team binnen gedurende deze veranderingen?

Ik zet mijn kennis over de digitale wereld en persoonlijke verbondenheid van werknemers binnen de organisatie in om bedrijven te ondersteunen en te adviseren op het gebied van digitale transformatie.
Ben onderzoeker, begeleider, beoordelaar van meer dan 120 (wetenschappelijke)onderzoeken binnen dit vakgebied. Als sparringspartner zal ik samen met jou er zorg voor dragen dat jouw investeringen in digitale ontwikkelingen ook daadwerkelijk rendement opleveren.