Onderwijs

Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. -Malcolm X-

Consultancy onderwijs

Het onderwijs is continu in beweging. Het bieden van kwalitatief goed onderwijs staat altijd voorop, maar wat dit inhoudt staat niet voor lange tijd vast. Maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen stellen schoolbesturen en docenten voor de continue opgave om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Thema’s als digitalisering, krimp, docenten tekort en passend onderwijs brengen uitdagingen met zich mee, maar bieden tegelijkertijd kansen om zaken anders en/of beter te organiseren. 

 

 

Ik ondersteun organisaties bij:
 • Het maken van strategische keuzes en het begeleiden bij strategieontwikkeling
 • Het uitvoeren van een interne analyse, een omgevingsanalyse of een scenariostudie
 • Het uitvoeren omgevingsanalyses en haalbaarheidsonderzoeken rondom samenwerking
 • Het uitvoeren van een omgevings- of concurrentieanalyse
 • Het maken van een portfolioanalyse
 • Het stimuleren en faciliteren van een constructieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere organisaties.
 • Het optreden als procesbegeleider bij het opzetten van samenwerkingsverbanden (boundary crossing)
 • Het optimaal inrichten van organisaties en het stroomlijnen van processen
 • Het (door)ontwikkelen van strategisch HR-beleid als het effectief inzetten van HR-instrumenten
 • Het ontwikkelen van een samenwerkingsarrangement, zowel inhoudelijk als bij de juridische en zakelijke vormgeving ervan.
 • Daarnaast vervul ik de functie van interim-manager/directeur bij onderwijsinstellingen waar tijdelijke hulp en/of ondersteuning nodig is. 

Onderwijsontwikkeling

Als Onderwijsontwikkelaar volg, signaleer, en analyseer ik ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en weet ik deze te vertalen naar toepassingen voor teams binnen de continue doorontwikkeling van het onderwijs. Ik stuur onderwijsontwikkeling aan, ik leidt, begeleidt en monitort diverse beleidsvoorbereidende (pilot)projecten.  Ik ontwikkel en verzorgt professionaliseringsactiviteiten in het ontwerpen van onderwijsontwikkeling en blended leren.

Naast dat ik het aanstuur, ontwikkel ik zelf ook onderwijs. Ik ben eindverantwoordelijk voor verschillende tweedegraads lerarenopleidingen en het PDG traject. Daarnaast bepaal ik mede de strategie en ontwikkeling voor online onderwijs. Dit houdt in dat ik betrokken ben bij de ontwikkeling van meer dan 240 modules/trainingen die online gegeven of gevolgd worden. Ik ken de vraag in de markt en speel daar direct op in. Ik ben sparringspartner van verschillende onderwijsinstellingen in het VO-MBO-HBO-Universiteit. Daarnaast leid en begeleid ik accreditatietrajecten en optimalisatietrajecten gericht op verbetering van kwaliteit van het onderwijs.  En ben ik actief  betrokken bij diverse landelijke netwerken rondom onderwijs en word ik ingezet bij onderwijsvraagstukken opgesteld door OC&W. 

Ik ondersteun organisaties bij:
 • Schrijven van beleidstukken
 • Ontwikkelingen van trainingen/modules
 • Aansturen van teams op vakdidactische, vakinhoudelijke, pedagogische, professionalisering en innovatieve vraagstukken
 • Begeleiden van onderzoekstrajecten
 • Het uitvoeren van een training, college’s, escape room of data practicum

Digitale transformatie
onderwijs

Het onderwijs kan in de huidige tijd niet meer achterblijven wat betreft digitalisering. De markt is de laatste jaren door alle veranderingen zo snel gegaan. Docenten zijn online les gaan geven en leerlingen weten niet meer anders dat dit hoort bij het huidige aanbod van onderwijs. Maar het stroomlijnen en inbedden van dit proces is niet overal even goed geluk. Als digitale transformatie consultant help ik scholen bij digitaliseringsvraagstukken. Hoe zorg je dat digitalisering een blijvende passende vorm krijgt binnen het huidige onderwijs.  Ik ondersteun docenten binnen dit proces. Kijk waar mogelijke ontwikkelen en kansen liggen. 

Maar ook vaak wordt ik als adviseur ingezet voor adviestrajecten om de digitale transformatie in gang te zetten of verder te ontwikkelen. Daarbij bied ik de onderwijsinstelling goede en uitvoerbare handvatten aan waarmee direct aan de slag kan worden gegaan. 

Ik ondersteun organisaties bij:
 • Ontwikkelen van een visie, strategie, plan voor een datagedreven onderwijs
 • Invoering van een informatiesysteem zoals een onderwijssysteem of applicatie
 • Onderzoek doen naar mogelijkheden van het optimaliseren van het digitalisering traject
 • Het ontwikkelen van materiaal gericht op een data gedreven onderwijsorganisatie
 • Trainen van OP en OOP op het gebied van data- of digitale vaardigheden
 • Onderzoek naar de digivaardigheid van een team of organisatie
 • Het uitvoeren van een training, college’s, escape room of data practicum

Lectrice

Als onderwijsdeskundigen moet je weten wat er op de werkvloer speelt. Maar dat is niet de enige reden waarom ik nog lesgeef. Mijn passie voor het overbrengen van kennis, het begeleiden van studenten/leerlingen in hun onderwijstraject zit diep. Zij zijn onze toekomst. Een steentje bij te mogen dragen aan hun ontwikkeling en onze toekomst inspireert en fascineert mij. Als geregisteerd lerarenopleider en bevoegd docent geef ik online les aan de tweedegraads lerarenopleidingen en PDG studenten en begeleid ik individuele trajecten. Daarnaast werk ik als interim manager in het VO, MBO, HBO en begeleid ik gedurende die periode leerlingen/studenten in  verschillende vakgebieden bij de onderwijsinstelling om het beste uit zichzelf te halen. 

Onderzoekster

Ik geloof in een leven lang blijven leren en ontwikkelen. Als onderzoekster richt mij op verschillende vraagstukken die spelen binnen mijn vakgebied en in de markt. Werk ik mee aan monitorings-en onderzoeksprojecten en begeleid ik dit soort trajecten. Ik help bij het overbrengen van informatie naar verschillende doelgroepen door het geven van presentaties, schrijven van notities en artikelen. Education isn't something you can finish