Als adviseur en consultant in het Onderwijs voer ik opdrachten uit op het gebied van interim- en verandermanagement, bedrijfsvoering,  algehele strategiebepaling, (her)ontwerp processen en advisering in de onderwijssector. Ik werkt daarbij nadrukkelijk met een totaalconcept: begeleiding en ondersteuning op alle niveaus van onderwijsorganisaties. Het gaat hierbij om begeleiding en advisering van docenten, management, directie, college van bestuur en raad van toezicht. Mijn uitgangspunt is dat een aanpak in alle lagen van een onderwijsorganisatie voorwaarde is voor structurele verandering en verbetering. Ik adviseert niet alleen over duurzame ontwikkeling, maar verbind ook aan het resultaat van mijn advies. Ik ben gespecialiseerd in voorgezet onderwijs, beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Naast mijn activiteiten als consultant in het onderwijs ben ik actief betrokken bij landelijke expertisegroepen, het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap en houd ik mij bezig met innovatie in het onderwijs. Ik heb aantoonbare resultaten behaald op het gebied van accrediteren van opleiding, aanpak zwakke scholen, optimalisatie kwaliteitsbeheer/beleidsbeheer en innovatie en het ontwikkelen van vernieuwend onderwijs. Daarnaast heb ik verschillende nieuwe onderwijsplatforms ontwikkeld waar meer dan 250 trainingen/modules op draaien. 

Opdrachtgevers zijn o.a. Hogeschool Inholland Technische bedrijfskunde,  Business, Law en Finance, NCOI lerarenopleiding, Marcus Verbeek praehep, Online Academy, Online onderwijs Academy, vakcollege Thamen, Haemstede-Barger Mavo, IRIS Stichting, 365 dagen succesvol onderwijs,  Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschap.